Календар
«    January 2021    »
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3D туризъм - каталог

Публична покана за зимно поддържане
Общината има свой план за развитие
Ще търсят подземни богатства в община Трекляно

Плащане на МДТ
  Спри пожарите


   
   Анкета :
   
   Харесвате ли Община Трекляно ?
   Разбира се, много красиво място!
   Да.
   Не бих отишъл там.

   Поставете вашата реклама тук :
   
   • 20-01-2021, 19:32
   • 6
   • ---
   • 0
   ПОКАНА ПО ПРОЕКТ: ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0027-С01 „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци в поземлен имот № 009025 с ЕКАТТЕ 75232 по КККР на с. Уши, Община Трекляно“.

   Дневен ред на 25.01.2021 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община ТРЕКЛЯНО
   1. 10:45ч. Регистрация в „Присъствен списък“ на участниците в Стартовата пресконференция.
   2. 11:00ч. Откриване на Стартовата пресконференция от Ръководителя на проекта – заместник Кмет на община Трекляно – Димка Борисова
   3. 11:10ч. Кратко представяне на проекта под формата на презентация.
   4. 11:30ч. Въпроси от участниците към екипа на проекта.
   5. 11:45ч. Закриване на Стартовата пресконференция от Ръководителя на проекта.
   За повече информация прочетете тук.
   
   • 29-09-2020, 16:47
   • 309
   • ---
   • 0
   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.20, АЛ.1 ОТ НЕО НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО
   На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ и чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми, съобщаваме ви, че в периода 29.09.2020 г. – 29.10.2020 г. се провеждат консултации по проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Трекляно и Екологична оценка (ЕО) към него.
   Общите устройствени планове, възложени по реда на ЗУТ и включени в Приложение №1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (Наредбата за ЕО) подлежат на задължителна екологична оценка, като процедурите по ЕО се съвместяват изцяло с действащите процедури по изготвяне на плановете.

   За повече информация прочетете тук.
   
   Powered by Община Трекляно © 2012