Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    Бюджет


    ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА

    Покана - публикувано на 22.01.2024
    Касов отчет 31.01.2024г. - публикувано на 09.02.2024
    Бюджет - начален план - публикувано на 12.02.2024
    Прогноза 2024г. - публикувано на 20.02.2024

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА

    Касов отчет 31.01.2023г. - публикувано на 06.02.2023
    Касов отчет 28.02.2023г. - публикувано на 09.03.2023
    Касов отчет 31.03.2023г. - публикувано на 10.04.2023
    I-во тримесечие 2023г. - публикувано на 21.04.2023
    Ограничителни мерки на ЕС - публикувано на 02.05.2023
    Касов отчет 30.04.2023г. - публикувано на 10.05.2023
    Касов отчет 31.05.2023г. - публикувано на 08.06.2023
    Касов отчет 30.06.2023г. - публикувано на 10.07.2023
    II-ро тримесечие 2023г. - публикувано на 21.07.2023
    Покана Бюджет 2023 - публикувано на 03.08.2023
    Касов отчет 31.07.2023г. - публикувано на 09.08.2023
    Бюджет 2023 - публикувано на 01.09.2023
    Прогноза 2024-2026 II етап - публикувано на 08.09.2023
    Касов отчет 31.08.2023г. - публикувано на 11.09.2023
    Касов отчет 30.09.2023г. - публикувано на 09.10.2023
    III-то тримесечие 2023г. - публикувано на 20.10.2023
    Касов отчет 31.10.2023г. - публикувано на 10.11.2023
    Касов отчет 30.11.2023г. - публикувано на 08.12.2023
    Касов отчет 31.12.2023г. - публикувано на 11.01.2024
    Покана за отчет 2023г. - публикувано на 09.02.2024
    ГФО2023 - публикувано на 19.02.2024

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА

    Касов отчет 31.01.2022г. - публикувано на 08.02.2022
    Покана обсъждане на Отчет21г. и Бюджет22г. - публикувано на 08.03.2022
    Касов отчет 28.02.2022г. - публикувано на 09.03.2022
    Касов отчет 31.03.2022г. - публикувано на 11.04.2022
    Бюджет 2022г. - публикувано на 11.04.2022
    Прогноза 2022г. - публикувано на 11.04.2022
    I-во тримесечие 2022г. - публикувано на 19.04.2022
    Касов отчет 30.04.2022г. - публикувано на 10.05.2022
    Касов отчет 31.05.2022г. - публикувано на 09.06.2022
    Касов отчет 30.06.2022г. - публикувано на 08.07.2022
    II-ро тримесечие 2022г. - публикувано на 25.07.2022
    Касов отчет 31.07.2022г. - публикувано на 08.08.2022
    Касов отчет 31.08.2022г. - публикувано на 09.09.2022
    Касов отчет 30.09.2022г. - публикувано на 10.10.2022
    III-то тримесечие 2022г. - публикувано на 14.10.2022
    Касов отчет 31.10.2022г. - публикувано на 09.11.2022
    Касов отчет 30.11.2022г. - публикувано на 09.12.2022
    Касов отчет 31.12.2022г. - публикувано на 10.01.2023
    Годишен отчет 2022г. - публикувано на 14.02.2023

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА

    Заповед за разглеждане на бюджет - публикувано на 12.01.2021
    Проекто-Бюджет 2021год. - публикувано на 21.01.2021
    Протокол 2021 - публикувано на 21.01.2021
    Касов отчет 31.01.2021г. - публикувано на 08.02.2021
    БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН - публикувано на 05.03.2021
    Касов отчет 28.02.2021г. - публикувано на 08.03.2021
    Касов отчет 31.03.2021г. - публикувано на 08.04.2021
    I-во тримесечие 2021г. - публикувано на 21.04.2021
    Касов отчет 30.04.2021г. - публикувано на 07.05.2021
    Касов отчет 31.05.2021г. - публикувано на 08.06.2021
    Касов отчет 30.06.2021г. - публикувано на 09.07.2021
    II-ро тримесечие 2021г. - публикувано на 23.07.2021
    Касов отчет 31.07.2021г. - публикувано на 10.08.2021
    Касов отчет 31.08.2021г. - публикувано на 08.09.2021
    Касов отчет 30.09.2021г. - публикувано на 11.10.2021
    III-ро тримесечие 2021г. - публикувано на 22.10.2021
    Касов отчет 31.10.2021г. - публикувано на 08.11.2021
    Касов отчет 30.11.2021г. - публикувано на 09.12.2021
    Касов отчет 31.12.2021г. - публикувано на 10.01.2022
    Годишен отчет 2021г. - публикувано на 16.02.2022

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА

    Касов отчет 31.01.2020г. - публикувано на 07.02.2020
    Прогноза 2020 - публикувано на 26.02.2020
    Бюджет 2020 - публикувано на 26.02.2020
    Капиталови разходи 2020 - публикувано на 02.03.2020
    Касов отчет 29.02.2020г. - публикувано на 09.03.2020
    Касов отчет 31.03.2020г. - публикувано на 08.04.2020
    I-во тримесечие 2020г. - публикувано на 22.04.2020
    Касов отчет 30.04.2020г. - публикувано на 08.05.2020
    Касов отчет 31.05.2020г. - публикувано на 05.06.2020
    Касов отчет 30.06.2020г. - публикувано на 09.07.2020
    II-ро тримесечие 2020г. - публикувано на 27.07.2020
    Касов отчет 31.07.2020г. - публикувано на 12.08.2020
    Касов отчет 31.08.2020г. - публикувано на 10.09.2020
    Касов отчет 30.09.2020г. - публикувано на 12.10.2020
    Касов отчет - Община - публикувано на 27.10.2020
    Касов отчет - ОУ - публикувано на 27.10.2020
    Касови отчети - публикувано на 27.10.2020
    Касов отчет 31.10.2020г. - публикувано на 09.11.2020
    Касов отчет 30.11.2020г. - публикувано на 10.12.2020
    Касов отчет 31.12.2020г. - публикувано на 10.01.2021
    Годишен отчет 2020г. - публикувано на 23.02.2021

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА

    Покана 2019г. - публикувано на 04.01.2019
    Касов отчет 31.01.2019г. - публикувано на 07.02.2019
    Бюджет 2019г. - публикувано на 27.02.2019
    Капиталови разходи - план 2019г. - публикувано на 27.02.2019
    Касов отчет 28.02.2019г. - публикувано на 08.03.2019
    Касов отчет 31.03.2019г. - публикувано на 09.04.2019
    I-во тримесечие 2019 г. - публикувано на 22.04.2019
    Касов отчет 30.04.2019г. - публикувано на 10.05.2019
    Касов отчет 31.05.2019г. - публикувано на 07.06.2019
    Касов отчет 30.06.2019г. - публикувано на 08.07.2019
    II-ро тримесечие 2019 г. - публикувано на 24.07.2019
    Касов отчет 31.07.2019г. - публикувано на 07.08.2019
    Касов отчет 31.08.2019г. - публикувано на 09.09.2019
    Касов отчет 30.09.2019г. - публикувано на 09.10.2019
    III-то тримесечие 2019 г. - публикувано на 21.10.2019
    Касов отчет 31.10.2019г. - публикувано на 07.11.2019
    Касов отчет 30.11.2019г. - публикувано на 10.12.2019
    Касов отчет 31.12.2019г. - публикувано на 09.01.2020
    Годишен отчет 2019г. - публикувано на 13.02.2020

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

    Обява 2018г.
    Касов отчет 31.01.2018г. - публикувано на 08.02.2018
    Годишен отчет 2017г. - публикувано на 20.02.2018
    Бюджет 2018 6009 - публикувано на 26.02.2018
    Касов отчет 28.02.2018г. - публикувано на 07.03.2018
    Касов отчет 31.03.2018г. - публикувано на 10.04.2018
    I-во тримесечие 2018 г. - публикувано на 23.04.2018
    Отчет на приходи и разходи - публикувано на 23.04.2018
    Касов отчет 30.04.2018г. - публикувано на 09.05.2018
    Касов отчет 31.05.2018г. - публикувано на 08.06.2018
    Касов отчет 30.06.2018г. - публикувано на 09.07.2018
    Отчет приходи и разходи - публикувано на 23.07.2018
    II-ро тримесечие 2018 г. - публикувано на 23.07.2018
    Касов отчет 31.07.2018г. - публикувано на 08.08.2018
    Касов отчет 31.08.2018г. - публикувано на 10.09.2018
    Касов отчет 30.09.2018г. - публикувано на 08.10.2018
    III-ро тримесечие 2018 г. - публикувано на 22.10.2018
    Касов отчет 31.10.2018г. - публикувано на 09.11.2018
    Касов отчет 30.11.2018г. - публикувано на 07.12.2018
    Касов отчет 31.12.2018г. - публикувано на 10.01.2019
    Годишен отчет 2018г. - публикувано на 14.02.2019

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

    Отчет 2016 годишен - публикувано на 17.02.2017
    Бюджет 2017 - публикувано на 17.02.2017
    01.2017.rar - публикувано на 07.03.2017
    02.2017.rar - публикувано на 07.03.2017
    03.2017.rar - публикувано на 06.04.2017
    Баланс 31.03.2017 - публикувано на 25.04.2017
    Касов отчет - публикувано на 25.04.2017
    04.2017.rar - публикувано на 09.05.2017
    05.2017.rar - публикувано на 09.06.2017
    06.2017.rar - публикувано на 10.07.2017
    Касов отчет 30.06.2017 - публикувано на 10.07.2017
    Баланс 30.06.2017г. - публикувано на 21.07.2017
    Касов отчет 31.07.2017г. - публикувано на 04.08.2017
    Касов отчет 31.08.2017г. - публикувано на 07.09.2017
    Касов отчет 30.09.2017г. - публикувано на 11.10.2017
    III-то тримесечие 2017 г. - публикувано на 17.10.2017
    Касов отчет 31.10.2017г. - публикувано на 13.11.2017
    Касов отчет 30.11.2017г. - публикувано на 11.12.2017
    Касов отчет 31.12.2017г. - публикувано на 09.01.2018

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

    Проектно-Бюджет за 2014 г.
    Бюджет - Начален план по пълна единна бюджетна класификация
    Бюджет 2016 год.
    Информация
    30.06.2016
    Докладна записка
    2016 прих и разх.
    Баланс 31.12.2016

    Powered by Община Трекляно © 2012