Снимки от Община Трекляно
  Спри пожарите


   
   Анкета :
   
   Харесвате ли Община Трекляно ?
   Разбира се, много красиво място!
   Да.
   Не бих отишъл там.

   Поставете вашата реклама тук :
   

   Бюджет


   ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА

   Покана 2019г. - публикувано на 04.01.2019
   Касов отчет 31.01.2019г. - публикувано на 07.02.2019
   Бюджет 2019г. - публикувано на 27.02.2019
   Капиталови разходи - план 2019г. - публикувано на 27.02.2019
   Касов отчет 28.02.2019г. - публикувано на 08.03.2019
   Касов отчет 31.03.2019г. - публикувано на 09.04.2019
   I-во тримесечие 2019 г. - публикувано на 22.04.2019
   Касов отчет 30.04.2019г. - публикувано на 10.05.2019
   Касов отчет 31.05.2019г. - публикувано на 07.06.2019
   Касов отчет 30.06.2019г. - публикувано на 08.07.2019
   II-ро тримесечие 2019 г. - публикувано на 24.07.2019
   Касов отчет 31.07.2019г. - публикувано на 07.08.2019
   Касов отчет 31.08.2019г. - публикувано на 09.09.2019
   Касов отчет 30.09.2019г. - публикувано на 09.10.2019
   III-то тримесечие 2019 г. - публикувано на 21.10.2019
   Касов отчет 31.10.2019г. - публикувано на 07.11.2019
   Касов отчет 30.11.2019г. - публикувано на 10.12.2019
   Касов отчет 31.12.2019г. - публикувано на 09.01.2020

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

   Обява 2018г.
   Касов отчет 31.01.2018г. - публикувано на 08.02.2018
   Годишен отчет 2017г. - публикувано на 20.02.2018
   Бюджет 2018 6009 - публикувано на 26.02.2018
   Касов отчет 28.02.2018г. - публикувано на 07.03.2018
   Касов отчет 31.03.2018г. - публикувано на 10.04.2018
   I-во тримесечие 2018 г. - публикувано на 23.04.2018
   Отчет на приходи и разходи - публикувано на 23.04.2018
   Касов отчет 30.04.2018г. - публикувано на 09.05.2018
   Касов отчет 31.05.2018г. - публикувано на 08.06.2018
   Касов отчет 30.06.2018г. - публикувано на 09.07.2018
   Отчет приходи и разходи - публикувано на 23.07.2018
   II-ро тримесечие 2018 г. - публикувано на 23.07.2018
   Касов отчет 31.07.2018г. - публикувано на 08.08.2018
   Касов отчет 31.08.2018г. - публикувано на 10.09.2018
   Касов отчет 30.09.2018г. - публикувано на 08.10.2018
   III-ро тримесечие 2018 г. - публикувано на 22.10.2018
   Касов отчет 31.10.2018г. - публикувано на 09.11.2018
   Касов отчет 30.11.2018г. - публикувано на 07.12.2018
   Касов отчет 31.12.2018г. - публикувано на 10.01.2019
   Годишен отчет 2018г. - публикувано на 14.02.2019

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

   Отчет 2016 годишен - публикувано на 17.02.2017
   Бюджет 2017 - публикувано на 17.02.2017
   01.2017.rar - публикувано на 07.03.2017
   02.2017.rar - публикувано на 07.03.2017
   03.2017.rar - публикувано на 06.04.2017
   Баланс 31.03.2017 - публикувано на 25.04.2017
   Касов отчет - публикувано на 25.04.2017
   04.2017.rar - публикувано на 09.05.2017
   05.2017.rar - публикувано на 09.06.2017
   06.2017.rar - публикувано на 10.07.2017
   Касов отчет 30.06.2017 - публикувано на 10.07.2017
   Баланс 30.06.2017г. - публикувано на 21.07.2017
   Касов отчет 31.07.2017г. - публикувано на 04.08.2017
   Касов отчет 31.08.2017г. - публикувано на 07.09.2017
   Касов отчет 30.09.2017г. - публикувано на 11.10.2017
   III-то тримесечие 2017 г. - публикувано на 17.10.2017
   Касов отчет 31.10.2017г. - публикувано на 13.11.2017
   Касов отчет 30.11.2017г. - публикувано на 11.12.2017
   Касов отчет 31.12.2017г. - публикувано на 09.01.2018

   ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

   Проектно-Бюджет за 2014 г.
   Бюджет - Начален план по пълна единна бюджетна класификация
   Бюджет 2016 год.
   Информация
   30.06.2016
   Докладна записка
   2016 прих и разх.
   Баланс 31.12.2016

   Powered by Община Трекляно © 2012