Анкета :

Харесвате ли Община Трекляно ?
Разбира се, много красиво място!
Да.
Не бих отишъл там.

Поставете вашата реклама тук :


Постоянни комисииПОСТОЯННИ КОМИСИИ

І. ПК по финанси , бюджет, местни данъци и такси, Евроинтеграция,общинска собственост:

1. Ани Симеонова - председател

2. Ягодинка Крумова Величкова – зам. председател

3. Стефан Стоичков - секретар

4. Иван Асенов - член

5. Боян Балабанов – членІІ- ПК по здравеопазване ,социални дейности , образование,култура и спорт:

1. Ягодинка Крумова Величкова - Председател

2. Иван Асенов – зам. председател

3. Надка Стоичкова - секретар

4. Захари Захариев - член

5. Стойо Асенов - членІІІ. ПК по ТСУ, благоустрояване и комунална дейност, селско и горско стопанство,пътища,транспорт,търговия и съобщения;

1. Здравчо Евтимов - председател

2. Боян Балабанов – зам. председател

3. Надка Стоичкова - секретар

4. Захари Захариев - член

5. Боян Ангелов - член


Powered by Община Трекляно © 2012