Снимки от Община Трекляно
  Спри пожарите


   
   Анкета :
   
   Харесвате ли Община Трекляно ?
   Разбира се, много красиво място!
   Да.
   Не бих отишъл там.

   Поставете вашата реклама тук :
   

   Постоянни комисии   ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

   І. ПК по финанси , бюджет, местни данъци и такси, Евроинтеграция,общинска собственост:

   1. Ани Симеонова - председател

   2. Ягодинка Крумова Величкова – зам. председател

   3. Стефан Стоичков - секретар

   4. Иван Асенов - член

   5. Боян Балабанов – член   ІІ- ПК по здравеопазване ,социални дейности , образование,култура и спорт:

   1. Ягодинка Крумова Величкова - Председател

   2. Иван Асенов – зам. председател

   3. Надка Стоичкова - секретар

   4. Захари Захариев - член

   5. Стойо Асенов - член   ІІІ. ПК по ТСУ, благоустрояване и комунална дейност, селско и горско стопанство,пътища,транспорт,търговия и съобщения;

   1. Здравчо Евтимов - председател

   2. Боян Балабанов – зам. председател

   3. Надка Стоичкова - секретар

   4. Захари Захариев - член

   5. Боян Ангелов - член


   Powered by Община Трекляно © 2012