Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    Постоянни комисии    ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

    І. ПК по финанси , бюджет, местни данъци и такси, Евроинтеграция,общинска собственост:

    1. Ани Симеонова - председател

    2. Ягодинка Крумова Величкова – зам. председател

    3. Стефан Стоичков - секретар

    4. Иван Асенов - член

    5. Боян Балабанов – член    ІІ- ПК по здравеопазване ,социални дейности , образование,култура и спорт:

    1. Ягодинка Крумова Величкова - Председател

    2. Иван Асенов – зам. председател

    3. Надка Стоичкова - секретар

    4. Захари Захариев - член

    5. Стойо Асенов - член    ІІІ. ПК по ТСУ, благоустрояване и комунална дейност, селско и горско стопанство,пътища,транспорт,търговия и съобщения;

    1. Здравчо Евтимов - председател

    2. Боян Балабанов – зам. председател

    3. Надка Стоичкова - секретар

    4. Захари Захариев - член

    5. Боян Ангелов - член


    Powered by Община Трекляно © 2012