Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    За Нас

    • 22-03-2012, 13:44
    • 10175
    • 10
    • Information
    За Нас
    Общината има домашен социален патронаж - обслужващ 15 души. Броят на младите до 35 годишна възраст е 30 души.
    Общината разполага с едно основно средищно и защитено училище с 33 деца и общежитие.
    Културната дейност в общината е с добри традиции. Има изградена музейна сбирка и галерия на проф. Евтим Томов.
    Промишления отрасъл на територията е представен от цех за бакелитови изделия в село Трекляно, където работят 8 души.
    Търговската мрежа е представена от ПК „Крайще” и 7 частни магазина за хранителни стоки. ПК и ЕТ „Йордан Йовчев - ГАБИ- 81” произвеждат хляб и хлебни изделия.


    Строителната дейност е насочена към изграждане и ремонт на водопроводи, мостове, колектори, магерници, черкви. Има изграден преди демокрацията панелен блок с 24 апартамента.
    Селското стопанство е съсредоточено само в производство за самозадоволяване.
    Добри възможности съществуват за картофопроизводството и производството на фуражи, както и в ограничен размер - овощарство и зеленчукопроизводство.

    Горското стопанство е важно и доходно средство на територията на общината. Дейността се осъществява в две направления:
    - Охрана и възпроизводство на горски ресурси
    - Екологосъобразно ползване на дървесните ресурси
    Горската територия на общината е благоприятна среда за развитието на ловно-стопанска дейност.
    Природните дадености са благоприятни за развитието на вътрешен и международен туризъм. От 4 години е възобновен традиционният Международен събор в местността „Славчето” в Р. Сърбия.
    Транспортната инфраструктура от град Кюстендил до Общинския център е добра, но откъм Земен е в много лошо състояние. Вътрешната пътна мрежа не е в добро състояние, лошите пътни условия са пречка за териториалната интеграция на района и причина за намалените икономически и социални връзки със съседните общини.

    Общината се обслужва от три пощенски станции - Трекляно, Злогош и Средорек.
    Водоснабдяването на общината се осъществява от местни източници. Населените места на общината нямат изградена канализация. Отводняването на отпадните води се извършва чрез септични ями и попивни кладенци.

    Енергоснабдителната мрежа е сравнително добре изградена. Включването района на Трекляно в Европейската защитна мрежа ”НАТУРА 2000" налага специфичен режим, който определя възможността за реализиране или ограничаване на инвестиционни, инфраструктурни и др. проекти.
    
    • Написал: d111111, 4 August 2012 21:25
    • Группа: Guests
    ЛЪЖЕТЕ СЕ ВИЕ СМЕШНИЦИ............
    
    • Написал: Zaki, 8 October 2012 19:00
    • Группа: Guests
    You're the gretaest! JMHO
    
    • Написал: krmvcubvv, 9 October 2012 00:20
    • Группа: Guests
    t0K3zM <a href="http://mhorggkvpupx.com/">mhorggkvpupx</a>
    
    • Написал: chdoldyjpc, 10 October 2012 02:19
    • Группа: Guests
    lWTXQp , tcvmmmedogfm, [link=http://asznfvrscief.com/]asznfvrscief[/link], http://htmaqzadhncf.com/
    
    • Написал: Lily, 12 October 2012 14:26
    • Группа: Guests
    
    • Написал: Howdy, 14 October 2012 12:59
    • Группа: Guests
    
    • Написал: Cassara, 16 October 2012 12:28
    • Группа: Guests
    
    • Написал: Jerry, 19 October 2012 20:14
    • Группа: Guests
    
    • Написал: Ellyanna, 23 October 2012 17:54
    • Группа: Guests
    
    • Написал: Cash, 25 October 2012 18:46
    • Группа: Guests
    Powered by Община Трекляно © 2012