Анкета :

Харесвате ли Община Трекляно ?
Разбира се, много красиво място!
Да.
Не бих отишъл там.

Поставете вашата реклама тук :


МДТ - Банкова сметка

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО
ТЕЛ.079242328
СЛУЖИТЕЛИ: Маргаритка Димитрова
Нели Стоянова
Imal: mdt_treklyano@abv.bg
СМЕТКА ЗА ДАНЪЦИ И ТАКСИ
SG “Експресбанк” АД клон Кюстендил
BIC:TTBBBG22
IBAN: BG07TTBB94008416007574
Powered by Община Трекляно © 2012