Снимки от Община Трекляно
  Спри пожарите


   
   Анкета :
   
   Харесвате ли Община Трекляно ?
   Разбира се, много красиво място!
   Да.
   Не бих отишъл там.

   Поставете вашата реклама тук :
   

   МДТ - Банкова сметка

   МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО
   ТЕЛ: 079242328
   СЛУЖИТЕЛИ: Борис Борисов и Силвия Илиева
   email: obshtina_treklyano@abv.bg

   СМЕТКА ЗА ДАНЪЦИ И ТАКСИ
   SG “Експресбанк” АД клон Кюстендил
   BIC:TTBBBG22
   IBAN: BG07TTBB94008416007574
   Powered by Община Трекляно © 2012