Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    Структура

    Указ № 2295/22.12.1978 г. за опрдеделяне на селищата и състава на общините в Република България. 10. Треклянска община със седалище с.Трекляно. В състава на Треклянска община се включват: с. Трекляно, с. Габрешевци, с. Косово, с. Уши, с. Средорек, с. Бъзовица, с. Горно Кобиле, с. Долно Кобиле, с. Драгойчиници, с. Киселица, с. Метохия, с. Побит камък, с. Чешлянци, с. Злогош, с. Брест, с. Горни Коритен, с. Долни Коритен, с. Добри дол, с. Сушица.


    Правомощията на Общинския съвет са определени в Устройствения правилник на Общински съвет Трекляно, Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общинския съвет определя политиката за изграждане и развитие на Общината. Дейността на ОБС се подпомага от общинска администрация Трекляно; ОБС приема решения, стратегии, програми и планове за развитие на общината, които отразяват евпорейската политика и развите на местните общности.


    Служителите в община Трекляно на пряко подчинение на Кмета на Общината с ръководни функции:

    1. Зам. кмет - Димка Михайлова Борисова - тел. 079 27 6 332
    2. Секретар - Василка Кирилова - тел. 079 27 6 211
    3. Кметски наместник на с. Габрешевци - тел. 079 27 6 226
    3. Кметски наместник на с. Косово - тел. 079 24 2 410
    4. Кметски наместник на с. Уши -
    5. Кметски наместник на с. Средорек, с. Чешлянци и с. Бъзовица - Борка Алексова - тел. 079 27 6 227
    6. Кметски наместник на с. Горно Кобиле, с. Долно Кобиле и с. Киселица -
    7. Кметски наместник на с. Драгойчиници - Георги Стоянчев - тел. 079 24 520
    8. Кметски наместник на с. Метохия и с. Побит камък - Сашка Борисова - тел. 079 27 6 355
    9. Кметски наместник на с. Злогош и с. Брест - Живка Костадинова - тел. 079 27 6 287
    10. Кметски наместник на с. Горни Коритен - Виолетка Андонова - тел. 079 24 2 514
    11. Кметски наместник на с. Долни Коритен - Емилия Никова - тел. 079 24 203
    12. Кметски наместник на с. Добри дол - Даниела Георгиева- тел. 079 27 6 269
    13. Кметски наместник на с. Сушица - Никола Ангелов - тел. 079 27 6 387
    © 2012