Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    Наредби и правилници ОБС

    Наредба за реда и условията за издаване на карти за паркиране на хора с увреждане от Община Трекляно
    Наредба за символиката на община Трекляно
    Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях
    Наредба за управление на отпадъците на територията на община Трекляно
    Правила НРБА
    ОПУО Трекляно 2015 - 2020 г
    Проект на наредба
    НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСТНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ИМУЩЕСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО
    Стратегия за подкрепа
    План подкрепа
    НАРЕДБА общинска собственост - публикувано на 17.01.2018
    Наредба за опаз.на общ.ред - публикувано на 06.06.2019
    мотиви към нов проект на Наредбата за опазв. на общ. ред,без. на движ. и имуществото на - публикувано на 06.06.2019
    Наредба за управление на отпадъците - публикувано на 20.09.2019
    Проект на Наредба МДТ - публикувано на 15.10.2020
    ПУО ТРЕКЛЯНО 2017-2020 г. - публикувано на 06.11.2020
    Наредба МДТ - публикувано на 07.12.2020
    Годишен отчет - ЗЕЕ - публикувано на 18.12.2021
    Наредба за животни - качено на 12.04.2021г.
    Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Трекляно 2022-2025 г. - качено на 29.08.2022г.
    Частично изменение на ОУП - публикувано на 26.01.2023

    © 2012