Плащане на МДТ
  Общинско депо


   Спри пожарите


    
    Анкета :
    
    Харесвате ли Община Трекляно ?
    Разбира се, много красиво място!
    Да.
    Не бих отишъл там.

    Поставете вашата реклама тук :
    

    План за Развитие
    Общински план за развитие 2014-2020

    Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Трекляно Област Кюстендил (2011-2015)

    Индикативна таблица 2007-2013

    Програма "Добросъседство"- България и Сърбия.

    Финален Годишен отчет Доклад ОПР Трекляно 2018г. - публикувано на 30.01.2019г.

    Отчет ЕЕ - публикувано на 11.11.2019г.

    Финален Годишен отчетен доклад за 2019 г. за изпълнението на ОПР 14-20 - публикувано на 18.02.2020г.

    Дългосрочна програма ВЕИ - Трекляно - публикувано на 21.02.2020г.

    Краткосрочна програма ВЕИ - Трекляно - публикувано на 21.02.2020г.

    Програма ЕЕ Трекляно 2020-2025г. - публикувано на 21.02.2020г.

    Комуникационна анкета - публикувано на 04.05.2020г.

    Отчет 2019 ЕЕ - публикувано на 05.06.2020г.

    Съобщение за обществено обсъждане - публикувано на 01.02.2021г.

    Формуляр обратна връзка - Обсъждане - ПИРО - публикувано на 01.02.2021г.

    ПИРО - Трекляно - 2021-2027 - публикувано на 01.02.2021г.

    ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ на община Трекляно 2021-2027 г. - публикувано на 07.07.2021г.

    РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ“ към Програма за опазване на околната среда на община Трекляно 2021-2027 г. - публикувано на 07.07.2021г.

    ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Трекляно - публикувано на 07.07.2021г.

    ОУПО Трекляно - ФИНАЛ - публикувано на 10.12.2021г.

    Решение №СО-73-ЕО/2021г - публикувано на 23.12.2021г.

    ГОД-ПИРО Трекляно 2021-за съгласуване - публикувано на 29.03.2022г.

    Програма за ЗЗД - публикувано на 11.04.2023г.


    Powered by Община Трекляно © 2012